En kvinna och två män diskuterar framför datorskärmar.

Företag behöver utveckla sina affärer

Affärsutveckling och tillväxt i företag kan till exempel ske genom internationalisering eller digitalisering.

Boot camp Affärsutvecklingscheckar Demo miljöteknik