Kvinnlig företagare inventerar i sin butik.

Vi har fakta om företagens villkor och verklighet

Vi har fakta om hur företagen upplever regler och myndighetskontakter. Vi stöder departement, myndigheter, länsstyrelsen och kommuner i arbetet med att förenkla och förbättra för företag.

Utlysningar Ansöka och rapportera Publikationer Evenemang