Manlig företagare som arbetar i sin butik.

Så får vi Sverige att växa

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Vi gör det genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och för attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

Utlysningar Ansöka och rapportera Publikationer Evenemang