Företagare arbetar tillsammans kring ett soffbord.

Vi förbättrar möjligheterna för företag att utvecklas

Vi arbetar för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för alla typer av företag. Fler företag ska komma igång, växa och bli konkurrenskraftiga. Vi utgår från företagens behov och bistår med information, kunskap och finansiering.

Utlysningar Ansöka och rapportera Publikationer Evenemang