Medelålders företagarkvinna sätter upp en lapp på en vägg.

Vi har fakta om företagens villkor och verklighet

Vi har fakta om hur företagen upplever regler och myndighetskontakter. Vi stöder departement, myndigheter, länsstyrelsen och kommuner i arbetet med att förenkla och förbättra för företag.

Utlysningar Ansöka och rapportera Publikationer Evenemang