Två män arbetar i en verkstad.

Vi utvecklar regioner för företag och företagande

Sveriges regioner är olika - behov och möjligheter varierar. Vi främjar hållbar tillväxt och stärkt utvecklingskraft i alla delar av landet. Vi bidrar till att EU-medel investeras i projekt för regional tillväxt och sysselsättning.

Utlysningar Ansöka och rapportera Publikationer Evenemang