Dold rubrik för korrekt validering

Sofi Sjöberg

Sofi Sjöberg, analysenheten. Sofi har lång erfarenhet av analys och statistikberarbetning, främst relaterat till turism- och hållbarhetsfrågor.