Dold rubrik för korrekt validering

Pernilla Nordström

Arbetar med Turism och besöksnäring, Tillväxtverket, ansvarig för regeringsuppdraget Hållbar produktutveckling.