Dold rubrik för korrekt validering

Alice Levén

Mikael Blomberg

Mikael är handläggare på sekretariatet för de regionala digitaliseringskoordinatorerna, Tillväxtverket.