Dold rubrik för korrekt validering

Maria Tengvard
Anders Sundvall

Maria Tengvard och Anders Sundvall

Maria och Anders arbetar på enheten Tjänsteutveckling och är båda projektledare för Nordic Solutions for C40.