Dold rubrik för korrekt validering

Linda Backman

Linda Backman

Linda Backman är Sveriges representant och projektledare för C-voucher. Hon jobbar även med Tillväxtverkets affärsutvecklingscheckar och nås på förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se eller 08-681 77 32.