Dold rubrik för korrekt validering

Li Zakrisson

Li Zakrisson, processledare

Li är certifierad projektledare med stor kunskap om hur man skapar fungerade och lärande processer i organisationer. Li arbetar med regionala serviceprogram.