Dold rubrik för korrekt validering

Laura Brandell Tham

Laura Brandell Tham

Laura Brandell Tham är sedan 1 september enhetschef på Affärsutveckling. Tidigare har hon varit sakkunnig på Finansdepartementet och budgetchef för Moderaterna.