Dold rubrik för korrekt validering

Lars Wikström

Lars Wikström

Avdelningschef Regioner, med en bred och djup kunskap om regionala tillväxtfrågor och EU-satsningar i Sverige.