Dold rubrik för korrekt validering

Johanna Pauldin

Projektledare för Digilyft och jobbar med internationalisering, nyindustrialisering och affärsutveckling i bred bemärkelse.