Dold rubrik för korrekt validering

Jan Persson

Jan Persson

Analytiker och huvudförfattare till rapporten Rätt kompetens till företagen - En temarapport om Företagens villkor och verklighet 2017.