Dold rubrik för korrekt validering

Filmon Tumizghi

Filmon Tumizghi
Projektledare för uppdraget ”Samverkan skola och industri” som är en del av Smart industri, regeringens nyindustrialiseringsstrategi.