Dold rubrik för korrekt validering

Eva Carlsson

Eva Carlsson

Ansvarar för genomförandet av regeringsuppdraget att öka sysselsättningen i arbetsintegrerande sociala företag som pågår 2016-2018.