Dold rubrik för korrekt validering

Eva Carlsson

Eva Carlsson

Arbetar med socialt företagande på Tillväxtverket och ansvarade tidigare för regeringsuppdraget att öka sysselsättningen i arbetsintegrerande sociala företag, ASF 2016-2018.