Dold rubrik för korrekt validering

Camilla Karlsson

Camilla Karlsson

Arbetar på enheten för regional näringslivsutveckling främst med frågor kring kompetensförsörjning. Statsanställd föreningsmänniska som behöver både stad och land.