Dold rubrik för korrekt validering

Björn Langbeck

Industriell expert på Tillväxtverket som arbetar med Smart industri-frågor, främst med satsningarna Robotlyftet och Produktionslyftet.