Tillväxtverket

Företag

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Vi vill se fler företag som vill, kan och vågar. Vi främjar entreprenörskap och tillväxt i företag.

Övre delen på verksamt.se

Starta eget företag

Vi har information och tjänster för dig som ska starta företag och även för dig som redan driver företag.

Man i mötessammanhang

Finansiellt stöd till företag

Företag kan söka stöd för bland annat investeringar, transporter och konsultkostnader.

Lastbil som åker på motorväg.

Bidrag till transporter

Förädlar ni produkter i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland eller Västernorrland? Då kanske ni kan få Transportbidrag.

Två kvinnor som arbetar tillsammans.

Affärsutvecklingscheckar

Små företag kan söka stöd för affärsutveckling genom checkar för digitalisering eller internationalisering.