Tillväxtverket
eu-logotyp

Stärk näringslivets kompetens­försörjning i Övre Norrland

  • Öppnar 17 november 2022
  • Region Norrbotten
  • Region Västerbotten

För att möta näringslivets kompetensförsörjningsbehov i Norrbotten och Västerbotten behövs projekt som skapar behovsstyrda kompetensutvecklingsinsatser. Projekten ska öka möjligheten för omställning till hållbara affärsmodeller och livslångt lärande som matchas mot regionens näringslivsstruktur och arbetsmarknad.

Illustration av en pil uppåt

Vad?

Ska utveckla insatser inom kompetensutvecklingoch möta kompetensförsörjningsbehov inom smart specialiserings- och diversifieringsområden.

Illustration av en profil

Vem?

Universitet, högskolor, aktörer inom det företagsfrämjande systemet, kommuner, forskningsinstitut och övriga utbildningsaktörer.
Illustration av sedlar

Hur mycket?

Ni kan söka max 40 procent av projektets totala budget i EU-stöd. Övrig medfinansiering behöver utgöras av annan finansiering.

Vad handlar erbjudandet om?

Obs! Den här utlysningen (som kallas 2022:2) är en kompletterande utlysning till de första som kom ut för Övre Norrland (2022:1). Inriktningar i utlysningen kan komma att justeras innan 29 september beroende på regionala behov och förutsättningar.

Insatserna ska riktas mot att stärka kunskaper och färdigheter inom något eller några av regionernas område för smart specialisering och diversifiering. Läs mer om programmet och dess smart specialiseringsområden.

Utlysningen kommer handla om:

Specifikt mål 1.4 - Utveckla färdigheter för smart specialisering

Främja flexibla, behovsanpassade kompetensutvecklingsinsatser inom smart specialiserings- och diversifieringsområden. Det ska även främja det livslånga lärandet, kompetensutveckling och karriärväxling genom samverkan och initiativ mellan aktörer och organisationer.

Sök finansiering

Sök finansiering till ditt projekt i vår e-tjänst Min ansökan.

Mer information publiceras den 29 september.

Ansökan öppnar den 17 november och stänger den 14 december.