Tillväxtverket
eu-logotyp

Förberedande projekt om kompetens­behov i region Stockholm

  • Öppnar 17 november 2022
  • Region Stockholm

Har ni en projektidé med syfte att identifiera kompetensbehov? Nu öppnar Regionalfonden i Stockholm möjligheten att söka finansiering för förberedande projekt för att öka kunskapen om kompetensbehov kopplat till smart specialsering.

Illustration av en profil

Vem?

Aktörer inom företags- och innovationsfrämjande systemet samt offentliga aktörer

Illustration av en pil uppåt

Vad?

Förstudier för att öka kunskapen om kompetensbehov kopplat till smart specialisering

Illustration av sedlar

Hur mycket?

Information kommer

Vad handlar erbjudandet om?

Nu kan ni som vill genomföra förberedande insatser för att bidra till att öka kunskapen om, och användandet av, smart specialisering söka EU-finansiering. Projekten ska leda till väl underbyggd kunskap för att utveckla färdigheter inom Stockholms områden för smart specialisering, industriell omvandling, entreprenörskap och företags anpassningsförmåga. Insatserna ska bidra till att möta regionens utmaningar för långsiktig hållbar utveckling genom att:

  • främja samverkan och kunskapsutbyten mellan branscher, teknikområden och sektorer i syfte att möta samhällsutmaningar och öka tillväxtmöjligheterna för små och medelstora företag,
  • främja regionens strategiska kompetensförsörjning,
  • öka förmågan att attrahera och validera talanger och FoU-investeringar samt stärka regionens innovationskapacitet.
  • utveckla och förstärka regionens färdigheter för smart specialisering.

Länets företags- och innovationsfrämjande system, dess innovationsnoder samt offentliga aktörer kan söka projektmedel i den här utlysningen.

Mer om Regionalfonden Stockholm och regionens områden för smart specialsering

Sök finansiering

Sök finansiering till ditt projekt i vår e-tjänst Min ansökan.

Mer information publiceras den 29 september.

Ansökan öppnar den 17 november och stänger den 14 december.