Tillväxtverket
eu-logotyp

Främja förnybar energi i Västsverige

  • Öppnar 17 november 2022
  • Västra Götalandsregionen
  • Region Halland

Sverige ska vara klimatneutralt 2045. Ett viktigt steg i den riktningen är att främja förnybar energi. Syftet med den här finansieringen är att bidra till att fler små och medelstora företag investerar i och demonstrerar nya innovativa lösningar avseende förnybar energi. Vidare ska programmet främja att fler företag utvecklar lönsamma varor och tjänster med potential att minska energianvändningen

Illustration av en pil uppåt

Vad?

Främja mer hållbara, innovativa och konkurrens­kraftiga företag med fokus på förnybar energi.

Illustration av en profil

Vem?

Stödaktörer inom innovation och entreprenörskap, bransch­organisationer, kommuner, regioner, myndigheter, forsknings­institut, universitet och högskolor

Illustration av sedlar

Hur mycket?

Totalt kommer utlysnings­omgången omfatta 30 mkr

Vad handlar erbjudandet om?

Vi söker projekt som arbetar med målet att små och medelstora företag ska bli mer hållbara, innovativa och konkurrenskraftiga. Här finns möjligheter att söka finansiering för innovativa satsningar, demonstrationsprojekt och innovationsfrämjande insatser för att hantera variationen i produktion av förnybar energi. Det krävs ett helhetstänk genom hela värdekedjan och i fokus står produktionen av förnybar energi. Utveckling av både flytande och gasformiga hållbara energibärare är viktigt, särskilt från de restströmmar som uppstår i olika värdekedjor med bas i lantbruket, skogsbruket och de biomarina näringarna.

Insatserna kan utformas som direkta insatser till företag eller till att utveckla stödstrukturer och bygga upp miljöer och infrastruktur.

Observera att inriktningen på detta erbjudande om finansiering är preliminär och att texten kan komma att ändras.

Mer om Regionalfonden i Västsverige

Sök finansiering

Sök finansiering till ditt projekt i vår e-tjänst Min ansökan.

Mer information publiceras den 29 september.

Ansökan öppnar den 17 november och stänger den 14 december.