Tillväxtverket
eu-logotyp

Bygg ut infrastrukturen inom bredband ännu mer

  • Öppnar 17 november 2022
  • Region Norrbotten
  • Region Västerbotten

Övre Norrland behöver stärka utbyggnaden av bredbandsinfrastrukturen för att förbättra den digitala konnektiviteten. Pengarna i det här erbjudandet ska finansiera projekt inom just det.

Illustration av en pil uppåt

Vad?

Ska stärka utbyggnaden av bredbandsinfrastrukturen för att förbättra den digitala konnektiviteten i Övre Norrland.

Illustration av en profil

Vem?

Offentliga aktörer,
kommuner med flera.

Illustration av sedlar

Hur mycket?

Ni kan söka max 40 procent av projektets totala budget i EU-stöd. Övrig medfinansiering behöver utgöras av annan finansiering.

Vad handlar erbjudandet om?

Obs! Den här utlysningen (som kallas 2022:2) är en kompletterande utlysning till de första som kom ut för Övre Norrland (2022:1). Inriktningar i utlysningen kan komma att justeras innan 29 september beroende på regionala behov och förutsättningar.

Utlysningen kommer handla om:

Specifikt mål 1.5 - Förbättra den digitala konnektiviteten
Bygg ut bredbandsinfrastrukturen ännu mer.

Sök finansiering

Sök finansiering till ditt projekt i vår e-tjänst Min ansökan.

Mer information publiceras den 29 september.

Ansökan öppnar den 17 november och stänger den 14 december.