Tillväxtverket

Så arbetar vi med finansiering

Som företagare kan du söka finansiellt stöd från din region eller från Tillväxtverket för bland annat investeringar, transporter och konsultkostnader. Företag har också möjlighet att söka lån och riskkapital från olika aktörer.

Företagens innovationskraft och affärsförmåga skapar sysselsättning och ekonomisk tillväxt för Sverige. Tillgång till finansering är viktigt för att företagen ska utvecklas och expandera. Företagens behov av kapital tillgodoses i första hand på den privata marknaden, men det finns situationer då bland annat finansieringsrisken är för hög. Där kommer det statliga marknadskompletterande kapitalet in i bilden.

Vi ger riskkapital genom tre fondsatningar

Tillväxtverket tillhandahåller riskkapital genom tre fondsatsningar: Almi Invest inklusive Partnerinvest, Almi Invest GreenTech och Swedish Venture Initiative. Totalt har svenska staten tillsammans med Europeiska regionala utvecklingsfonden samt Sveriges regioner tillfört externt ägarkapital till marknaden om totalt 4 miljarder kronor. En förutsättning för fondernas verksamhet är att minst lika mycket kapital måste komma ifrån privata aktörer vilket möjliggör investeringar om minst 7 miljarder i tillväxtföretag i tidiga faser.

Fonder

   

Total fondstorlek (MKR)

varav ERUF

varav offentligt

EIF

Regionala fonder‌

Almi Invest Fond I

1 472

677

795


Almi Invest Fond II

1 272

608

664


Almi Invest GreenTech

650

325

325


Swedish Venture Initiative

582

194

194

194

Totalt

3 976

1 804

1 978

194

Vi har även bidrag och checkar

Förutom nämnda riskkapitalsatsningar har Tillväxtverket även mer traditionella bidrag som regionalt investeringsstöd, transportbidrag och olika checkar för affärsutveckling inom bland annat digitalisering och internationalisering.

Horisont 2020

Tillväxtverket ingår även i den nationella strukturen runt EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 som är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet är världens största satsning på forskning och innovation och har en totalt budget på runt 80 miljarder euro. Programmet vänder sig till forskare, företag, forskningsinstitut, offentlig sektor och civilsamhället.

Mer om Horisont 2020 hos Vinnova