Tillväxtverket
Två personer kollar på en skärm.

Riskkapital

Tillväxtverket tillhandahåller riskkapital genom tre fondsatsningar: Almi Invest, Almi Invest GreenTech och Swedish Venture Initiative. Totalt har svenska staten tillsammans med Europeiska Regionala Utvecklingsfonden samt Sveriges regioner tillfört externt ägarkapital till marknaden om totalt 3,7 miljarder kronor.

Det som kallas riskkapital är tillskott av ägarkapital genom att nya ägare köper aktier i ditt aktiebolag. Tillväxtverket finansierar ett flertal fonder i Sverige som till exempel Almi Invest, Almi Invest Greentech eller Swedish Venture Initiative.

Fonderna investerar i bolag i tidiga faser (på idéstadiet eller i uppstartfas) och som verkar inom exempelvis teknik, livsvetenskap, industri och miljöteknik. Det vill säga företagssektorer som är intressanta även för andra finansiärer som till exempel affärsänglar, eftersom fonderna som regel inte går in själva utan alltid tillsammans med en privat investerare.

Almi Invest

Almi Invest riktar sig till tillväxtbolag i tidiga skeden med skalbara affärsidéer och möjlighet till långsiktig värdetillväxt. Almi Invest har en nationell täckning med en fondstruktur som innefattar åtta regionala riskkapitalbolag. Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i unga tillväxtbolag och investerar i cirka 70 nya bolag per år. Portföljen består i dagsläget av cirka 400 tillväxtbolag i olika branscher. Medfinansiärer till fonden är Almi Företagspartner, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, samt regioner.

Almi Invest

Almi Invest GreenTech

Almi Invest GreenTech är en riskkapitalfond som riktar sig mot innovativa små och medelstora företag vars produkter och tjänster bidrar till reducering av klimatgaser. Huvudsyftet med fonden är att överbrygga det marknadsgap som finns mellan efterfrågan och tillgång på riskkapitalinvesteringar som finns bland små och medelstora företag inom energi- och miljösektorn som en följd av bland annat svårbedömda risker och långa kommersialiseringsprocesser.

Fonden är öppen för investeringar inom en rad olika områden som exempelvis förnyelsebar energi, smarta nät, biogas, agritech, avancerade miljövänliga material och sensornätverk.

Medfinansiärer till fonden är Almi Företagspartner, Almi Invest, Energimyndigheten och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Information om fonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pressmeddelande om när Tillväxtverket skrev avtal om denna fond Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som tidigare gått under namnet gröna fonden och gröna investeringsfonden.

Swedish Venture Initiative

Swedish Venture Initiative är en fond-i-fond som finansierar venture capital-fonder med fokus på investeringar i tillväxtföretag i tidiga faser. Syftet med satsningen är att öka antalet nya fondteam på marknaden och tillgängliggöra marknadskompletterande riskkapital för företag som på grund av exempelvis oprövade affärsmodeller har svårt att få tillgång till extern ägarfinansiering.

Tillväxtverket har gett Europeiska Investeringsfonden (EIF) i uppdrag att genomföra och förvalta fonden. Tillväxtverkets medfinansiärer till fonden är Europeiska Regionala Utvecklingsfonden samt Europeiska investeringsbanken.

Fondteamen Spintop Ventures Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Luminar Ventures Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Brightly Ventures Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har valts ut för finansiering från Swedish Venture Initiative, för att investera i tidiga skeden i företag med utvecklingspotential.