Tillväxtverket

Planerad EU-finansiering

Vill du hålla koll på vilka EU-utlysningar vi öppnar framåt? Alla EU-program inom Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning öppnar vanligtvis utlysningar två gånger per år. Ibland oftare.

Klicka på programområdet i kartan där du är verksam för att se vad som är planerat. På så sätt kan kan du planera och påbörja din ansökan i god tid. För nationell finansiering, klicka på länken nedan.

För musen över länet så får du upp information för respektive programområde.

Övre Norrland

I programområdet ingår Västerbottens och Norrbottens län. Här finns även insatser för Fonden för en rättvis omställning.

Mellersta Norrland

I programområdet ingår Jämtlands och Västernorrlands län.

Norra Mellansverige

I programområdet ingår Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län.

Stockholm

I programområdet ingår Stockholms län.

Östra Mellansverige

I programområdet ingår Uppsala, Västmanlands, Sörmlands, Östergötlands och Örebro län.

Småland och Öarna

I programområdet ingår Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län. Här finns även insatser för Fonden för en rättvis omställning.

Västsverige

I programområdet ingår Västra Götalands och Hallands län.

Skåne-Blekinge

I programområdet ingår Skåne och Blekinge län.