Tillväxtverket
En kvinna ler.

Stöd och bidrag

Tillväxtverket beviljar bidrag i form av regionalt investeringsstöd som kompletterar banklån när stora investeringar på över 25 miljoner kronor ska genomföras och som kräver mycket kapital på en gång. Vi beviljar också transportbidrag som kompenserar tillverkande företag i norr för långa avstånd.

Hos din region kan du ansöka om andra företagsstöd och affärsutvecklingscheckar. Du hittar den informationen på din regions hemsida eller genom att gå via verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ibland beviljar vi tillfälliga bidrag inom särskilda uppdrag som vi får av regeringen. Se om någon av våra utlysningar kan passa ditt företag.

Regionala stöd som företag i hela landet kan söka

Vill du starta eller utveckla ett företag? Företag i hela landet som har en marknad som sträcker sig utöver den egna regionen kan söka regionala företagsstöd.

Möjligheterna till stöd varierar beroende på vart i landet företaget har sin verksamhet och vilken typ av verksamhet företaget bedriver.

Företagsstöden kan finnas i form av:

  • Investeringsbidrag – för mindre investeringar i exempelvis byggnader eller maskiner
  • Konsultcheck – för extern konsulthjälp, exempelvis med produktutveckling, utbildning eller marknadsanalys
  • Samverkansprojekt – när två eller flera företag gör något gemensamt
  • Mikrostöd – för start av innovativ verksamhet
  • Innovationsstöd eller lån – för start av innovativ verksamhet, forskning med mera.

Du ansöker hos din länsstyrelse eller ditt regionförbund. Tillväxtverket har ett övergripande ansvar för de regionala företagsstöden och stödjer regionerna i deras arbete.

Regionala företagsstöd

Regionalt investeringsstöd – för större investeringar i stödområden

Planerar ditt företag en stor investering? I delar av landet kan ni ha möjlighet att söka stöd även för större investeringar. En förutsättning är att investeringen är tillväxtinriktad och bidrar till en hållbar utveckling för företaget och den aktuella regionen.

Stödområdena omfattar hela Norrbotten, Västerbotten, Västernorrlands, Jämtlands och Dalarnas län, med undantag för vissa tätorter. Flera kommuner i följande län ingår också i stödområdet: Gävleborg, Västra Götaland och Värmland.

Tillväxtverket handlägger regionalt investeringsstöd för kostnader över 25 miljoner kronor. I övriga fall ansöker du hos länsstyrelsen eller regionförbundet.

Regionalt investeringsstöd - för större investeringar i stödområden

Transportbidrag

Förädlar ni produkter i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland eller Västernorrland?
Då kan ni kanske söka bidrag för transporter, transportbidraget kan minska era kostnadsnackdelar som företagen i norra Sverige har på grund av långa avstånd.

Övrig finansiering (aktuella utlysningar)

Tillväxtverket finansierar även utveckling i små och medelstora företag genom utlysningar med olika inriktningar under olika tidsperioder.

Här hittar du alla aktuella utlysningar