Tillväxtverket
Flera personer sitter runt ett bord och har en dialog.

Lån och garantier

Vissa typer av lån förmedlas genom offentliga aktörer. När du står inför en investering kan ett samtal med någon av dem vara en god början. Du kan också läsa mer om lån på Verksamt.

Almi Företagspartner

Almi Företagspartner erbjuder lån och rådgivning till företag i alla faser. De arbetar utgående från ditt företags förutsättningar och erbjuder en palett av olika låneprodukter, allt ifrån mikrolån till tillväxtlån och förvärvslån. Almi finns i alla regioner. Ta kontakt med ditt regionala Almi-bolag för personlig rådgivning.

Almi Företagspartner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Norrlandsfonden

Norrlandsfonden vänder sig till företag med tillväxtambitioner som är verksamma i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland eller Gävleborg. De finansierar såväl nyetableringar som utveckling och expansion i befintliga företag. Norrlandsfonden erbjuder både flexibla topplån, garantier och konvertibla skuldebrev. Målsättningen är att erbjuda flexibla och marknadsanpassade låneformer utgående från ditt företags specifika situation.

Norrlandsfonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exportkreditnämnden

Exportkreditnämnden (EKN) är en myndighet med uppdrag att främja svensk export. Genom att ställa ut garantier försäkrar man företagens risk att inte få betalt vid exportaffärer. Man försäkrar även bankers utlåning och krediter till både exporterande företag och deras köpare.

Exportkreditnämnden 

Svensk Exportkredit

Genom att erbjuda olika typer av finansieringslösningar hjälper Svensk Exportkredit (SEK) svenska företag att göra fler exportaffärer. Svensk Exportkredit finansierar svenska exportörer och köpare av svenska varor och tjänster. Svensk Exportkredit kompletterar därigenom företagens befintliga finansieringskällor och är ett alternativ för svenska exportföretag som vill ha flera olika finansieringsalternativ.

Svensk Exportkredit