Tillväxtverket
eu-logotyp

För EU-projekt

EU:s Regionalfond investerar i projekt som stödjer företag. Under programperioden 2014-2020, som fortfarande pågår, investerades över elva miljarder kronor till projekt som leder till investeringar i tillväxt och sysselsättning i hela Sverige.

Pengarna fördelas till program där projektägare kan ansöka om finansiering. Det krävs även att EU-projekten har 50 procents medfinansiering från andra offentliga finansiärer. Även privata aktörer kan bidra med medfinansiering.

Viktigt att veta är att vi just nu står mellan två så kallade programperioder som EU jobbar i. Nya program, mål och finansiering väntar därför men ännu är inte de nya programmen godkända. Projekt förväntas kunna göra de första ansökningar i nya programperioden 1-15 september 2022.

Mer om vad pengarna har gått till denna programperiod på sidorna för Europa 2020-strategin

Vem kan söka finansiering från EU-programmen?

Offentliga aktörer, ideella och ekonomiska föreningar kan ansöka om pengar för sina projektidéer. Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stöd.

Vad gör Tillväxtverket?

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att förvalta och fördela pengar ur Europeiska regionala utvecklingsfonden med syftet att stödja projekt som arbetar för tillväxt och sysselsättning. Tillväxtverket förvaltar också Fonden för en rättvis omställning.

Tillväxtverkets handläggare finns på åtta kontor i hela Sverige, handläggarna följer de projekt som fått pengar ur de regionala programmen från idé till utvärdering.

Det är den svenska regeringen och EU-kommissionen som bestämmer hur mycket pengar som ska gå till varje region och vad pengarna ska gå till. Sedan prioriterar regionerna vilken typ av projekt som ska få pengar.

Hitta rätt EU-program

Läs mer om vilka insatser som respektive EU-program prioriterar och om ert projekt har möjlighet att söka finansiering. Du hittar länkar till våra EU-program i menyn längst upp på sidan EU-program. Här kan du också läsa om React EU, vars insatser ska bidra till att Sveriges företag och regioner kan återhämta och ställa om för att möta effekterna av coronapandemin.

Du hittar du aktuella EU-utlysningar på sidan Utlysningar