Tillväxtverket

Kontakt affärs­utvecklings­checkar

Här hittar du kontaktpersoner för affärsutvecklingscheckarna.

Kontaktuppgifter regioner

Blekinge

Dalarna

Gävleborg

Affärsutvecklingscheckarna finns inte i denna region. Regionen har dock andra stöd för affärsutveckling. Kontakta regionens näringslivsenhet för mer information.

Halland

Affärsutvecklingscheckarna finns inte i denna region. Regionen har dock andra stöd för affärsutveckling. Kontakta regionens näringslivsenhet för mer information.

Jönköping

Almi Jönköping Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Malin Jönsson (internationalisering)
E-post: Malin Jönsson
Telefon: 036-30 65 09

Helen Ljunggren (övriga checkar och bidrag)
E-post: Helen Ljunggren
Telefon: 0771-55 85 00 alt 036-30 65 19

Kalmar

Kronoberg

Region Kronoberg

Christoffer Jansson
E-post: christoffer.jansson@kronoberg.se
Telefon: 0470- 58 69 19

Norrbotten

Affärsutvecklingscheckarna finns inte i denna region. Regionen har dock andra stöd för affärsutveckling. Kontakta regionens näringslivsenhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för mer information.

Skåne

Södermanland

Stockholm

Uppsala

Värmland

Region Värmland

Thorbjörn Bäckström
E-post: Thorbjörn Bäckström
Telefon: 054-14 93 62

Louise Larsson
E-post: Louise Larsson
Telefon: 054-14 93 68

Västerbotten

Affärsutvecklingscheckarna finns inte i denna region. Regionen har dock andra stöd för affärsutveckling. Kontakta regionens näringslivsenhet för mer information.

Västmanland

Almi Mälardalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Moa Fjell
E-post: moa.fjall@almi.se
Telefon: 021-10 78 20

Catrin Berglöw
E-post: catrin.berglow@regionvastmanland.se
Telefon: 021-481 82 77

Västernorrland

Affärsutvecklingscheckarna finns inte i denna region. Regionen har dock andra stöd för affärsutveckling. Kontakta regionens näringslivsenhet för mer information.

Västra Götaland

Affärsutvecklingscheckarna finns inte i denna region. Regionen har dock andra stöd för affärsutveckling. Kontakta regionens näringslivsenhet för mer information.

Örebro

Östergötland

Gotland

Affärsutvecklingscheckarna finns i alla regioner - med undantag för Gotland och Jämtland Härjedalen. Dessa regioner har dock andra stöd för affärsutveckling. Kontakta dem för mer information.

Region Gotland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Peter Bloom
E-post: Peter Bloom
Telefon: 0498-26 94 58

Jämtland Härjedalen

Affärsutvecklingscheckarna finns inte i denna region. Regionen har dock andra stöd för affärsutveckling. Kontakta regionens näringslivsenhet för mer information.

För övergripande frågor kan du även kontakta Tillväxtverket

Tony Meurke
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 94 10