Tillväxtverket
Flera personer står runt ett bord.

Kompetenscheck

Komptenschecken riktar sig mot er som vill komptensutveckla företaget.

Med hjälp av checken kan du:

  • Få stöd av extern processledare tydliggöra och utveckla sin affärsstrategi, och koppla den till vilka kompetenser som behövs i företaget.
  • Ta fram en företagsövergripande kompetensplan
  • Genomföra insats för att höja kompetensen i företaget
  • Kostnad för att rekrytera extern styrelseledamot
  • Rekrytera extern Styrelseledamot, företagets kostnader första sex månaderna.

Checken går att söka i regionerna: Skåne, Kalmar, Jönköping, Gotland och Stockholm. Kontakta den region där er verksamhet bedriver sin huvudsakliga verksamhet för att få mer information.

För övergripande frågor kan du kontakta Tillväxtverket

Tony Meurke
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se