Tillväxtverket

Hållbar tillväxt

Företag behöver ständigt förnya sig för att möta samhällsutmaningar av olika slag. Det handlar om att arbeta smartare - utveckla nya varor, tjänster och affärsmodeller. Och hitta hållbara lösningar!

Hållbar tillväxt handlar om att se till att ekonomiska resurser skapas i linje med en vision om hållbar utveckling. Vi på Tillväxtverket arbetar för hållbar tillväxt genom att förändra och förnya ekonomin tillsammans med regioner och med företag. Vår uppgift är att lyfta fram vad som behöver ske för att tillväxten ska vara hållbar och ta initiativ till insatser som stödjer den utvecklingen. Som företagare är du en nyckel till att utveckla och sprida framtidsinriktade lösningar, till exempel på olika samhälls­utmaningar. Lösningar som både du som företagare och hela näringslivet och samhället tjänar på.