Tillväxtverket
En man och en kvinna sitter framför datorn

Digitaliserings­checkar

Affärsutvecklingscheckar för digitalisering kan användas för att ta in extern kompetens för att utveckla och förändra en pågående affärs­verksamhet genom att använda digital teknik. Digitalisering ger möjlighet att utveckla nya affärer, effektivisera verk­samheter och öka kvalitet.

Du ansöker om affärsutvecklingschecken hos den region där ditt företag bedriver sin huvudsakliga verksamhet. Stödet skiljer sig i olika regioner, kontakta därför den region där ni bedriver er huvudsakliga verksamhet för att få mer information.

Frågor och svar

Hur definierar ni digitalisering?

Med digitalisering menar vi: Att genom användande av digital teknik skapa nya värden i företaget. Det räcker inte att enbart omvandla något till digitalt format.

Exempel på projekt som checken kan användas till

 • ta fram en strategi för digitalisering
 • ta fram en plan för fortsatt digitalisering
 • genomföra en digital transformation
 • ta fram nya processer och tjänster genom att använda existerande datamängder
 • utveckling av kundrelationer
 • juridiska villkor kring digitala tjänster och produkter

Exempel på projekt checken inte kan användas till

 • löpande affärsutveckling
 • materialinköp
 • löpande applikation- och webbutveckling
 • licenskostnader
 • produktion av innehåll - till exempel text, bilder och film - till webbplatser
 • utbildningar
 • resor
 • marknadsföring/försäljningsinsatser
 • generell produktutveckling
 • anpassning för att uppfylla GDPR

Lär av andra och varandra

Två personer tittar på en skärm

Checken öppnade nya dörrar för SITE

SITE är ett bolag som är verksamma inom området ammunitions- och minröjning och tillhandahåller kartbaserade informationssystem för fältdatainsamling, rapportering och analys på regional, nationell och internationell nivå.

Maskin

Skalbar kostym för fortsatt tillväxt

ITK Envifront grundades 1955 och har sedan dess levererat olika typer av driftsäkra och effektiva luftvårdsutrustning till industrin. En nysatsning gjordes 2017 där affärsutvecklingschecken för digitalisering varit en del av utvecklingen.

För övergripande frågor kan du kontakta Tillväxtverket

Tony Meurke
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se