Tillväxtverket

Projektexempel

Läs artiklar om projekt från programmet Västsverige

 • Göteborg testar innovativa samhälls­förbättrare

  Solpaneler, matsvinnstjänster och självkörande bilar. Idéerna för hur vi ska tackla såväl klimatet som migration och ökande socioekonomiska skillnader i samhället är många. Det vet Ann-Louise Hohlfält, projektledare för Göteborg som testarena och planeringsledare på Stadsledningskontoret. Genom projektet, som vänder sig till små och medelstora företag, vill man ge fler innovativa idéer chansen att påbörja sin väg från tanke till verklighet.

 • Samverkan inom HICube ska skapa bättre hälsa

  Bild från projektet HICube
  HICube är en projektverkstad för att överbrygga gapet mellan högskolediscipliner, företag och offentliga aktörer när det gäller hälsoinnovation. Sedan starten i augusti 2015 är tio studentarbeten och 37 forskarprojekt igång.
 • Sociala företag öppnar restaurang på Hisingen

  Bild från projektet One Stop Future Shop
  Redan innan projektet One Stop Future Shop var färdigriggat ville Göteborgs Stad handla upp 400 dagliga matportioner till sin nya gymnasieskola. Det ger sysselsättning till flera kooperativ och jobb åt cirka 50 personer. De flesta kvinnor.
 • MedTech West ger möjligheter att testa nya produkter kliniskt

  Bild från projektet MedTech West
  Avancerade trycksårsmadrasser, bildbaserad diagnostik och ergonomiska skyddskläder. Många nya produkter behöver testas kliniskt innan de kan lanseras fullt ut. MedTech West skapar arenor där företag, vård och akademi kan samverka.