Tillväxtverket

Inkomna ansökningar

Här hittar ni information om projektansökningar som kommit in till de senaste utlysningarna (ansökningsomgångarna) i det regionala strukturfondsprogrammet Övre Norrland.

Utlysning 2018:1

Inkomna ansökningar
Förteckning över projekt som inkommit med ansökan om stöd till Utlysning 2018:1PDF

Prioriterade projekt
Förteckning över projekt som prioriterats av Strukturfondspartnerskapet i utlysning 2018:1.PDF

Utlysning 2017:2

Inkomna ansökningar
Förteckning över projekt som inkommit med ansökan om stöd till Utlysning 2017:2PDF

Prioriterade projekt
Förteckning över projekt som prioriterats av Strukturfondspartnerskapet.PDF

Avslagna ansökningar av Tillväxtverket
Förteckning över projekt som avslagits av TillväxtverketPDF

Avslagna ansökningar av Strukturfondspartnerskapet
Förteckning över projekt som avslagits av StrukturfondspartnerskapetPDF

Senare beslut
Ansökan där beslut tas senarePDF

Utlysning 2017:1

Inkomna ansökningar
Förteckning över projekt som inkommit med ansökan om stöd till Utlysning 2017:1PDF

Prioriterade projekt
Förteckning över projekt som prioriterats av Strukturfondspartnerskapet.PDF

Utlysning 2017:1 Bredband

Inkomna ansökningar
Förteckning över projekt som inkommit med ansökan om stöd till Utlysning 2017:1 BredbandPDF