Tillväxtverket

Utlysningar

Det regionala strukturfondsprogrammet för Övre Norrland öppnar vanligtvis för två utlysningar per år.

Aktuell utlysning

Ansök senast:

  • 2018-08-23
    Utlysning 2018:2 inom EU-programmet Övre Norrland (Regionalt strukturfondsprogram) är öppen för ansökningar för insatser som bidrar till sysselsättning och tillväxt i Övre Norrland. Läs mer om utlysningen

Planerad utlysning

  • Ytterligare en utlysning beräknas öppna i december 2018. Tidpunkt och inriktning bestäms senare.

    Läs mer om utlysningen