Tillväxtverket
eu-logotyp

Utlysningar

Det regionala strukturfondsprogrammet för Övre Norrland öppnar vanligtvis för två utlysningar per år.

Aktuell utlysning

För närvarande är det inte möjligt att söka till programmet. Om de finns planerade utlysningar visas de nedan.

Utlysning 2019:2 har stängt. Prioritering sker på Strukturfondspartnerskapets möte den 11 december 2019

Sista datum för medfinansieringsintyg är 4 oktober 2019.

Observera att sökanden ansvarar för att samtliga av rätt person underskrivna medfinansieringsintyg, inklusive sammanställningen (vid fler än två medfinansiärer), kommer in till Tillväxtverket senast sista datum för medfinansieringsintyg. Kontrollera därför i god tid vilka beslutsdatum som gäller för tilltänkta medfinansiärer. För sent inkomna intyg, oriktigt undertecknade eller villkorade intyg, kommer inte att godkännas. Tillväxtverket bereder ansökningarna utifrån de intyg som inkommit i tid. En eventuell senare ändring av medfinansiär (till samma belopp), förutsätter ett godkännande av Tillväxtverket.

Planerad utlysningBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.