Tillväxtverket

Strukturfonds­partnerskapet i Östra Mellansverige

Strukturfondspartnerskapen i respektive programområde har till uppgift att prioritera bland godkända ansökningar till de regionala strukturfondsprogrammen samt till det nationella socialfondsprogrammet.

Underlag för prioritering

Du som ledamot i Strukturfondspartnerskapet hittar aktuella underlag för prioritering genom att logga in

Programperioden 2014­–2020

Greger Tidlund (S), ordförande
Jan Owe-Larsson (M)
Anders Ceder (S)
Katarina Hansson (S)
Maria Dellham (M)

Kenneth Östberg (S)
Åsa Eriksson (S)
Bengt-Olov Eriksson (S)
Maria Gardfjell (Mp)
Mats Johansson (S)

Per Larsson (Kd)
Iha Frykman (M), vice ordförande
Monika Lindell Rylén (S)

Anneli Moilanen, Försäkringskassan
Monica Ståhl, Arbetsförmedlingen

Niklas Frykman, SKL
Ewa Callhammar, SKL
Annika Olofsson, LO
Annika Johansson, Unionen
Eric Ejeby, LRF

Krister Hallin, Uppsala universitet
Anita Norén, Länsstyrelsen Örebro län
Ulrika Lundberg, Länsstyrelsen Sädermanlands län
Ulrica Gradin, Länsstyrelsen Västmanlands län
Anders Johansson, Coompanion

Sekretariat för strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige

Regionförbundet Sörmland
Box 325,
611 27 Nyköping

Huvudsekreterare Elisabeth Langgren Lundov
Telefon: 070-666 49 64

Besöksadress: Storhusqvarn, V Kvarngatan 64

Regionförbundet Sörmlandlänk till annan webbplats