Tillväxtverket

Kontakt Öresund-Kattegat-Skagerrak

Tillväxtverkets kontor för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, som är ett gränsregionalt samarbetsprogram, ligger i Malmö.