Tillväxtverket

Inspiration och resultat

Runt om i Sverige finns projekt som har fått EU-stöd för att utveckla sin region. Här hittar du både exempel från projekt och lägesrapporter som innehåller fakta från programmen.

Projektexempel

Läs exempel på vad några av projekten gör och vilka mål de vill nå.

 • Umeå satsar på hållbar livsstil

  Bild till artikeln
  Fler bussar som går på el, utlåning av ellådcyklar och ny cykelbro över älven. Det är några grepp som ska göra Umeå till en mer koldioxidsnål plats.
  Läs hela artikeln
 • Från lastbil till lastcykel i Malmö

  bild från projektet
  Varutransporter är blodomloppet i staden, utan dem klarar vi oss inte. Samtidigt bidrar de tunga fordonen mycket till buller och luftföroreningar. I Malmö har man testat en variant för att minska problemen och skapa en hållbar metod för leveranser.

  Läs hela artikeln
 • Forskare hjälper företag utveckla smarta system

  Bild från projektet Smart
  Reklamdrakar på stan som ändrar färg när barnen kramar dem, eller permobiler som ”går fot”. Det är några exempel på innovationer som tagits fram i projektet SMART där 44 företag i Jämtland och Västernorrland samarbetar med forskare och doktorander på Mittuniversitetet för att dra nytta av de möjligheter som den senaste tekniken innebär.

  Läs hela artikeln
 • Spel- och besöks­näringen utvecklas tillsammans

  Bild från projektet Gamification
  Gamifiering betyder att man använder den mekanik och design som finns i spel och tillämpar den inom andra verksamheter. Nu ska gamifiering hjälpa Dalarna att bli norra Europas ledande och mest spännande besöksdestination.
  Läs hela artikeln
 • E-tjänster gör kommuner mer tillgängliga och attraktiva

  Genomgång vid en arbetsplats, där människorna har reflexvästar och bygghjälmar
  Helautomatiska tjänster för att till exempel ansöka om barnomsorg eller bygglov. Det är ett av målen för projektet eSamverkan som rullar på i nio kommuner i Mellersta Norrland. Detta för att möta kraven från invånare och företagare.

  Läs hela artikeln
 • Digitali­sering hjälper besöks­näringen konkurrera inter­nationellt ­

  Mälsåkers slott, Stockholm Country Break
  Globalisering och digitalisering ställer nya krav på företagen inom besöksnäringen. Genom projektet Digital Destinationsutveckling kan företagen i Sörmland få hjälp att komma igång och skapa arbetssätt och tjänster som står sig i den internationella konkurrensen.

  Läs hela artikeln
 • Utbyggt bredband gynnar glesbygden i Värmland

  Maskin som används för att lägga ner fiberkabel
  Torsby kommun i Värmland är till stor del en glesbygd. Ett väl utbyggt fibernät är därför extra viktigt för att bygden ska kunna överleva och för att människor ska kunna bo och jobba där. Projektet som bygger ut bredband i Värmland är ett av flera i norra Sverige.

  Läs hela artikeln
 • En vägvisare för nyanlända entreprenörer

  Passent El Soury
  Efter knappt ett år i Sverige satt Passent El Soury med en pappersbunt som bevis på sitt nystartade företag. Genom projektet ”Business Incubation 2020” fick Passent tillgång till ett värdefullt kontaktnät och kunskaper om arbetslagstiftning, skatter och investeringsmöjligheter.
  Läs hela artikeln
 • Effekt - utveckling av besöks­näringen i Umeå­regionen

  Bild från projektet
  Det övergripande målet med projektet Effekt är att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag inom besöksnäringen i regionen, på regional, nationell och internationell marknad.
  Läs hela artikeln
 • Perstorp har allt att vinna på fiber

  Invånarna i Perstorp är positiva till att ett eventuellt fibernät i kommunen byggs ut. Många äldre ser fördelarna med fibernätet både för sin egen trygghets skull, och för det ökade värdet på villan som det ger.

  Läs hela artikeln
 • Fiber till alla i Blekinge och Skåne

  Tillgången till bredband i Skåne och Blekinge är ojämnt fördelad såväl inom kommunerna som emellan dem, och framför allt inte tillräcklig. Projektet ”Fiber till alla i Blekinge och Skåne, FABS”, arbetar för att förbättra tillgången till bredband genom att stötta kommunerna och bistå fiberförening/byalag och villaområden i deras egna initiativ för fiberutbyggnad.

  Läs hela artikeln
 • Göteborg testar innovativa samhälls­förbättrare

  Solpaneler, matsvinnstjänster och självkörande bilar. Idéerna för hur vi ska tackla såväl klimatet som migration och ökande socioekonomiska skillnader i samhället är många. Det vet Ann-Louise Hohlfält, projektledare för Göteborg som testarena och planeringsledare på Stadsledningskontoret. Genom projektet, som vänder sig till små och medelstora företag, vill man ge fler innovativa idéer chansen att påbörja sin väg från tanke till verklighet.

  Läs hela artikeln
 • Hur bygger man hållbart både snabbt och till låg kostnad?

  I Malmö har man hanterat bostadssituationen med såväl miljonprogrammet på 60- och 70-talet som med hållbara, klimatsmarta insatser idag. I samband med flyktingströmmen hösten 2015 aktualiserades behovet av fler bostäder på nytt. Så tog Malmö innovationsarena form – ett treårigt projekt med målsättningen att snabbt hitta nya sätt att bygga hållbart genom innovation.

  Läs hela artikeln
 • Grönare bostäder och minskad segregation i Stockholm

  Bild från projektet
  Forskningsprojektet Grön BoStad Stockholm arbetar med att skapa hållbar stadsutveckling som är klimatsmart och samtidigt motverkar segregation i bostadsbyggandet.
  Läs hela artikeln
 • Fossilfri logistik förgyller stadsmiljö

  I Malmö står den tunga trafiken för en betydande del av buller och utsläpp; ca 30 procent av koldioxidutsläppen och ca 25 procent av bullerföroreningarna. Trafiksäkerheten är också en utmaning med tung trafik. Nu har Malmö Stad genom projektet Zero noise, zero emission Sege Park utvecklat en modell som kan vara en del av lösningen.
  Läs hela artikeln
 • SREss lägger grunden för globalt forsknings­center i Lund

  Partikelaccelerator ESS i Lund
  Just nu byggs Sveriges största forskningsanläggning – partikelacceleratorn ESS – i Lund. I full drift kommer den att omfatta drygt 20 olika forskningsinstrument som ska gynna svensk forskning och näringsliv under flera decennier. De första neutronstrålarna ska levereras 2019 och anläggningen tar emot de första användarna 2023.
  Läs hela artikeln
 • Nätverk för energieffektivisering bildas över hela landet

  Fas 1 Energieffektiviseringsnätverk är ett samverkansprojekt för att hjälpa små och medelstora företag att minska sin energianvändning. Målet är 40 nätverk med vardera tio företag som bland annat förväntas effektivisera sin energi- och elanvändning med 15 procent.

  Läs hela artikeln
 • Nytt riskkapital ska hjälpa mindre företag att växa

  Små och medelstora i Sverige företag behöver ofta riskkapital utifrån för att kunna utveckla sina idéer till lönsamma företag. Målet med Swedish Venture Initiative är att ge dem tillgång det genom en så kallad fond-i-fond. Vill det sig väl kan satsningen leda till nya storföretag som Spotify och Klarna.
  Läs hela artikeln
 • Innovation Race skapar affärer i Jönköpings län

  Bild från projektet Innovation Runway
  Innovation Runway erbjuder företag i Jönköpings län att testa och skapa nya affärsmöjligheter. Under första året har projektet besökt 40 företag, genomfört 13 verifieringsprojekt och arrangerat två Innovation Race med tolv företag.
  Läs hela artikeln
 • Digital välfärdsteknik som fungerar i praktiken

  Bild från projektet Stockholms Digital Care
  Klokare upphandlingar, färre standarder och bra testmiljöer är några utmaningar för Stockholms Digital Care . Målet är 60 nya jobb, ännu bättre omsorg och ökat intresse från såväl brukare som marknad.
  Läs hela artikeln
 • Smarta glasögon underlättar vårdpersonalens vardag

  Bild från projektet SICAHT
  Våren 2016 testar IVA-personal vid Blekingesjukhuset i Karlskrona smarta glasögon som larmar visuellt istället för via ljud. Konceptet är en av flera innovationer med ursprung i SICAHT:s inventering av hälso- och sjukvårdsbehov som kan lösas digitalt. Ytterligare drygt hundra uppdrag väntar på en lösning.
  Läs hela artikeln
 • Skånska Life science-företag når utanför Sverige

  Bild från projektet Southern Sweden Going Global
  Nattaro Labs produkt för att bekämpa vägglöss kommer inom kort att börja säljas i Tyskland. Företagets första kontakt med den tyska distributören togs inom Southern Sweden Going Global . Projektets mål är att hjälpa life science-företag ut på en internationell marknad.
  Läs hela artikeln
 • Utrikesfödda företagare får hjälp att skapa tillväxt i Småland

  Bild från projektet Step Two
  En ny metod för att skapa tillväxt och ökad förståelse om olika företagskulturer. Det är målen för projektet Step Two som driver ett nytt företagshotell för utrikesfödda entreprenörer i Växjö.
  Läs hela artikeln
 • Samverkan inom HICube ska skapa bättre hälsa

  Bild från projektet HICube
  HICube är en projektverkstad för att överbrygga gapet mellan högskolediscipliner, företag och offentliga aktörer när det gäller hälsoinnovation. Sedan starten i augusti 2015 är tio studentarbeten och 37 forskarprojekt igång.
  Läs hela artikeln
 • Sociala företag öppnar restaurang på Hisingen

  Bild från projektet One Stop Future Shop
  Redan innan projektet One Stop Future Shop var färdigriggat ville Göteborgs Stad handla upp 400 dagliga matportioner till sin nya gymnasieskola. Det ger sysselsättning till flera kooperativ och jobb åt cirka 50 personer. De flesta kvinnor.
  Läs hela artikeln
 • Lokala projekt vill väcka liv i staden med rörlig bild

  Bild från projektet Smart Kreativ Stad
  Smart Kreativ Stad vill utveckla stadens bortglömda platser med hjälp av film och rörlig bild. Målet är tre pilotprojekt om året. De första handlar om popup-biografer.
  Läs hela artikeln
 • Affärsrådgivning och nätverk för ökad internatio­nalisering

  Deltagare vid ett av Tillväxtlyftets grupprogram
  Med Tillväxtlyftets hjälp ska små och medelstora företag i Östra Mellansverige stärka sin konkurrenskraft och öka möjligheterna att komma ut på en internationell marknad.
  Läs hela artikeln
 • Alfred Nobel Science Park satsar på internationellt kluster inom 3D-teknik

  Bild från projektet 3DTC
  Industriell 3D-printing är på frammarsch inom industrin. I projektet 3DTC vidareutvecklas både 3D-printing i metall och 3D-röntgen i ett starkt kluster.
  Läs hela artikeln
 • Digitalisering och export skapar nya företag

  Bild från projektet Prototyping Internationalisering och Kommersialisering
  Innovationsklustret Fiber Optic Valleys nya projekt SME Prototyping Internationalisering och Kommersialisering arbetar för att regionernas små och medelstora företag ska öka sin innovationsförmåga och få fart på sin digitalisering.
  Läs hela artikeln
 • Kunskapsväxling ska sätta fart på tillväxten

  Bild från BR Wiks Åkeri, ett av de företag som är anslutna till DalaFrakt
  Ett kunskapsutbyte mellan akademi och näringsliv, enligt engelsk modell, ska få fler små och medelstora företag i Dalarna och Gävleborg att bli mer konkurrenskraftiga.
  Läs hela artikeln
 • Gemensam storsatsning på Mittstråket

  Bild från projektet Mittstråket
  Mittstråket är en viktig öst-västlig transportsträcka mellan Sundsvall och Storlien som länge varit eftersatt. Nu kraftsamlar sex kommuner, två län och Trafikverket tillsammans för kortare restider och säkrare trafik.
  Läs hela artikeln
 • Bredband till hela Västernorrland

  Bild från projektet Dig 2020
  År 2020 ska 90 procent av alla företag i Västernorrland ha tillgång till snabbt bredband. Bakom satsningen Dig. 2020 står Länsstyrelsen och länets samtliga kommuner.
  Läs hela artikeln
 • Techtank Bas i Blekinge öppnar dörrar till engelsk bilindustri

  EBP i Olofström, tillverkar karosseridelar till bilindustrin
  – Administration, utbildning och marknadsaktiviteter gör att vi kan ägna oss åt att vårda och etablera kundkontakter. Så beskriver Ulrica Larsson, vd för EBP i Olofström, nyttan av Techtank Bas . Tack vare projektet har företaget fått flera nya affärskontakter i Storbritannien.
  Läs hela artikeln
 • Nytt liv för anrikt hotell

  Bild: Bio Norden, en lokal kulturscen i Jokkmokk
  Hotell Gästis i centrum av Jokkmokk var länge nedläggningshotat. Tack vare Norrbottens ramprojekt för företagsstöd har hotellet kunnat satsa på en nystart som kulturell mötesplats.
  Läs hela artikeln
 • Optisk mätteknik ska stärka näringslivet i norr

  Åsa Holmner från Glesbygdsmedicinskt centrum vid ett av OMIN:s seminarier.
  Optisk mätteknik är ett av Europas hetaste teknikområden. Nu ska små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten inspireras att satsa på den nya tekniken för att öka sin konkurrenskraft.
  Läs hela artikeln
 • Kompetens­centrum för design stärker band mellan företag och högskola

  Bild från projektet Linnaeus Innovation DesignLab
  Linnaeus Innovation DesignLab i Pukeberg ska göra forskare, lärare och studenter vid Linnéuniversitetets designutbildning mer tillgängliga för regionens företag – och vice versa. Ett mål är 60 nya student- och projektarbeten i företagen.
  Läs hela artikeln
 • MedTech West ger möjligheter att testa nya produkter kliniskt

  Bild från projektet MedTech West
  Avancerade trycksårsmadrasser, bildbaserad diagnostik och ergonomiska skyddskläder. Många nya produkter behöver testas kliniskt innan de kan lanseras fullt ut. MedTech West skapar arenor där företag, vård och akademi kan samverka.
  Läs hela artikeln
 • MatLust för hållbar livsmedels­näring i Stockholms­regionen

  Projektledaren Helena Nordlund, experter och kockar, testar nya produkter I MatLusts testkök.
  Testkök med kommunens kostenhet som testbädd, ny metod för upphandling och leanprogram vid Saltå kvarn. MatLust har gjort Södertälje till en mötesplats för näringsliv, forskning, utbildning, offentlig sektor och civilsamhälle.
  Läs hela artikeln
 • Samarbete över länsgränser ska ge fler medelstora företag

  Bild från projektet spelutvecklingsföretaget Night Node
  Växtzon är ett samverkansprojekt där nio företagsinkubatorer och science parks i Östra Mellansverige öppnar gränserna för att öka antalet mest lovande innovativa tillväxtbolag.
  Läs hela artikeln
 • Industriföretagen lockar ny arbetskraft

  Ungdomar gör chokladdoppade tunnbrödschips på Mörsjö Deli
  Industrilyftet ska stärka konkurrenskraften hos industriföretag i Jämtland och Härjedalen. Målet är att fler unga samt kvinnor och utlandsfödda lockas till industrin.
  Läs hela artikeln
 • Win-Win vill bredda Dalarnas näringsliv

  Bild från projektet Säker Trafik Dalarna AB
  Meningen är att Win-Win ska utveckla processer och metoder som konkret bidrar till utvecklingen av ett starkt och varierat näringsliv i Dalarna. Näringsliv, offentlig verksamhet och akademi ska samtliga vinna på samverkan.
  Läs hela artikeln
 • Pegin XL ska öka exporten från Norrbotten

  Bild från projektet Pegin XL
  I Pegin XL ska små och medelstora företag i Norrbotten få stöttning att våga sig ut på export och bli internationellt framgångsrika.
  Läs hela artikeln