Tillväxtverket

Guide för horisontella kriterier

Ni som sökande och stödmottagare ska beskriva på vilket sätt ni kommer att använda de tre horisontella kriterierna som verktyg för att bidra till projektets mål och resultat samt till hållbar utveckling och tillväxt i programområdet. I den här guiden finns information om de horisontella kriterierna och frågor för inspiration om hur ni kan arbeta med dem i ert projekt.

Under projektets genomförande kommer Tillväxtverket att följa upp hur kriterierna integreras i planering, genomförande och uppföljning.

Stärk er konkurrenskraft
– tänk utanför rutan

Det ingår i Tillväxtverkets uppdrag att främja hållbar utveckling och tillväxt i näringslivet, såväl i företag som i regioner, och detta påverkar därför hur vi bedömer er ansökan. En hållbar tillväxt ger oss det vi behöver i dag – ekonomiskt, miljömässigt och socialt – samtidigt som kommande generationer får möjlighet att tillgodose sina behov.

Tillväxtverket arbetar för likabehandling och icke-diskriminering genom att uppmana er som sökande till ett aktivt mångfaldsarbete som används som ett verktyg för att utveckla och göra projekten mer effektiva.

Alla projekt ska beakta samtliga tre horisontella kriterier bättre miljö, lika möjligheter och icke diskriminering samt jämställdhet. De horisontella kriterierna utgör en del av de urvalskriterier som övervakningskommittén för aktuellt strukturfondsprogram har fastställt.

När ni ansöker om stöd från Tillväxtverket ska ni beskriva hur ni planerar att använd de horisontella kriterierna som verktyg för att nå projektets mål och resultat och på så sätt bidra till hela programmets mål om stärkt sysselsättning och tillväxt i regionen. Det finns olika sätt att göra det på och det är därför viktigt att de horisontella kriterierna blir en del av såväl planering, genomförande och uppföljning av projektet.

De tre horisontella kriterierna som alla ska beakta i planering, genomförande och uppföljning av projekt

Genom att använda de tre horisontella kriterierna som verktyg i ert projekt kan ni öka innovationsförmågan och minska resurs- och energiförbrukningen. Projektet bidrar därigenom till att lösa de regionala utmaningarna och till hållbar utveckling och tillväxt.

Exempel från projekt

På eufonder.se finns artiklar som ger exempel på hur fyra projekt arbetar med horisontella kriterier.

Smarta hälsotekniklösningar på lika villkorlänk till annan webbplats

Gender Contact Point öppnar dörren till genusforskningenlänk till annan webbplats

Jämställd skogsnäring skapar tillväxtlänk till annan webbplats

Mångväx går från ord till handlinglänk till annan webbplats