Tillväxtverket

Så hanteras synpunkterna

Synpunkter som lämnas in kommer att hanteras av Tillväxtverket som då utreder hur synpunkterna inverkar på behovskartläggningen.

Ni som lämnar synpunkterna kan komma att behöva komplettera dem med mer information och dokumentation.

Läs mer i blanketterna, Egna utbyggnadsplaner och Befintligt bredband finns som ni hittar på sidan Offentligt samråd.