Tillväxtverket

Svenskarna mer medvetna om EU:s regional­politik

Fler svenskar är nu medvetna om de investeringar som EU gör i området där de bor, men det är en liten ökning. Det visar den senaste upplagan av EU-kommissionens opinionsundersökning Eurobarometer.

Diagram över barometerns siffror

Kommissionens mäter regelbundet EU-medborgarnas inställning i många frågor, och just kunskapen om, och inställningen till, regionalpolitiken frågade man om i mars i år. Då svarade 22 procent av tillfrågade svenskar att de kände till att EU gör regionala investeringar där de bor. Motsvarande siffra för medborgare i alla medlemsländerna är 35 procent.

Jämfört med 2015, då man gjorde motsvarande mätning, har svenskarnas kunskap om EU-investeringarna ökat. 2015 svarade 21 procent att de kände till EU:s investeringar.

Ger effekt

En stor majoritet av dem som faktiskt känner till EU:s regionalpolitik tycker att den ger effekt. 75 procent av svenskarna svarade att stödet har haft en positiv inverkan på deras stad eller region. Motsvarande siffra för alla medlemsländerna är 78 procent.

Mer fakta om Eurobarometer och de svenska svarenlänk till annan webbplats

Svenskarna mer positiva till EU

Vad tycker då svenskarna om EU som helhet? Statistiska centralbyråns opinionsundersökning, som presenterades i början av juni, visar att andelen svenskar som stödjer EU-medlemskapet har ökat från 50,3 till 54,5 det senaste halvåret. Inte sedan 2010 har svenskarna varit så positiva till EU som nu.

SCB:s undersökninglänk till annan webbplats

Ökat stöd i Storbritannien (!)

En undersökning som det amerikanska Pew-institutet har gjort i tio av EU:s medlemsländer visar för övrigt att stödet för EU ökar även i Storbritannien. Efter folkomröstningen för ett år sedan, då en majoritet röstade för att lämna, har stödet för EU ökat hos britterna. En majoritet i landet är nu positiva till EU.

Läs mer om undersökningen på pewglobal.orglänk till annan webbplats