Tillväxtverket

Lär­konferens om samverkan inom besöks­näringen

Den 9 november genomfördes den andra lärkonferensen mellan besöksnäringsprojekten som beviljats medel inom ramen för Europeiska regionala utvecklingsfonden.

På konferensen deltog ledamöter från Strukturfondspartnerskapet, deltagare och företag från de olika besöksnäringsprojekten, representanter från kommuner, Tillväxtverket, regionalt utvecklingsansvariga med flera.

Dokumentation och presentation om Samverkan inom besöksnäringenPDF

Ett av projektresultaten

Läs mer och se film om resultatet av projektet Destination Capacity Building in Swedish Laplandlänk till annan webbplats