Tillväxtverket

Krenova III - för kulturella och kreativa företag

Krenova III i Skellefteå är en inkubator som främjar företags utveckling inom kulturella och kreativa näringar. Region Västerbotten driver inkubatorn som ett projekt som erbjuder 12 inkubatorsplatser per år, under de tre år som projektet pågår. 

Under tiden som företagare deltar i projektet erbjuds de individuell coachning, och entreprenörsutbildning. Vidare har de tillgång till affärssystem och möjlighet att skapa nya kontakter och nätverk i regionen.

Projektet vittnar om vikten att individanpassa utbildningar och stöttning eftersom det är företagare från så spridda områden som deltar i projektet. Samtidigt är det viktigt att eftersträva den här mångfalden då den kräver ett dynamiskt och nytt angreppssätt.

Film om projektet

Se och hör projektledaren Stina Berglund och en av företagarna berätta om Krenova III genom filmen Krenova - Designutställning  länk till annan webbplats

Fakta

Krenova III är ett projekt som drivs av Region Västerbotten och som finansieras med EU-pengar genom Tillväxtverket och Skellefteå kommun, Lycksele kommun och Arvidsjaur kommun.