Tillväxtverket

Engagemang, driv och konkreta resultat

Capacity Building in Swedish Lapland, INTILL, Effekt och AC Hållbar Export är fyra klustrade projekt som är tänkta att utbyta erfarenheter och dra lärdomar av varandra. I början av april samlades de i Skellefteå tillsammans med finansiärer, beslutsfattare, företagare och andra intressenter för att dela erfarenheter, lärdomar och resultat.

Seminariedagen med namnet ”Insatser som gör skillnad för företag och destinationer” var den första av två lärtillfällen.

-Vi vill få till en dialog som vi tidigare inte har haft mellan de här projekten. Alla projekten och de som arbetar med dem gör fantastiskt många bra saker. Det finns engagemang, driv och konkreta resultat, säger Inga-Greta Ekblom, handläggare på Tillväxtverket. De har så mycket att dela med sig av och vi behöver samverka mellan varandra för att bli ännu starkare inom besöksnäringen, menar Inga-Greta Ekblom.

Dokumentation från dagen

Läs mer om de tankar, diskussioner och resultat som framkom under dagenPDF

Bild från konferensen

I förgrunden Inga-Greta Ekblom, handläggare, och Märtha Puranen, enhetschef, i Övre Norrland.

De fyra klusterprojekten Capacity Building in Swedish Lapland, INTILL, Effekt och AC Hållbar Export är samtliga delfinansierade med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden.