Tillväxtverket
eu-logotyp

Utlysningar

Det regionala strukturfondsprogrammet Västsverige öppnar kontinuerligt för ansökningar under året.

Aktuell utlysning

Ansök senast:

  • 2019-11-14
    Utveckla Västsveriges konkurrenskraft
    Det regionala strukturfondsprogrammet Västsverige utlyser stöd för insatser som stärker små och medelstora företags konkurrenskraft samt övergången till en mer koldioxidsnål ekonomi.

Planerad utlysning

För närvarande är inte någon utlysning planerad.

Söker du stöd för förstudier?

Det regionala strukturfondsprogrammet Västsverige har sett över hanteringen av förstudier, för att den ska kunna ske löpande och med en snabbare handläggningstid.

Ansökningar om förstudier till Västsverige kommer att hanteras löpande under året och parallellt med ordinarie utlysningar. Förhoppningen är att det ska kunna leda till fler genomförande­projekt, bättre ansökningar och bidra till en högre kvalitet på projekt.

En förutsättning är att förstudierna, liksom övriga projektstöd, ligger i linje med innehåll, aktuella och planerade ramar för utlysningen samt att de med stor sannolikhet förväntas leda till ett genomförandeprojekt inom strukturfondsprogrammet för Västsverige.

Det görs en utvärdering av storleken på det totala beloppet för förstudier löpande vid strukturfondspartnerskapet och i enlighet med de beslutsmöjligheter som anges i arbetsordningen.

Förstudierna ska:

  • pågå maximalt 9 månader
  • kunna erhålla mellan 100 000 kr till 400 000 kr i medfinansiering från Regionala utvecklingsfonden.

Förändringen sker efter önskemål från projektägare och regionala utvecklingsaktörer. De förstudier som prioriterats och beslutats för perioden kommer att redovisas vid strukturfonds­partnerskapets nästa möte.



Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.