Tillväxtverket
eu-logotyp

Strukturfonds­partnerskapet Västsverige

Strukturfondspartnerskapen i respektive programområde har till uppgift att prioritera bland godkända ansökningar till de regionala strukturfondsprogrammen samt till det nationella socialfondsprogrammet.

Underlag för prioritering

Du som ledamot i Strukturfondspartnerskapet hittar aktuella underlag för prioritering genom att logga in

Programperioden 2014­–2020

Birgitta Losman, ordförande, Västra Götalandsregionen
Dag Hultefors, vice ordförande, Region Halland

Kommuner och landsting

GunMarie Stenström
Stefan Bengtsson
Elisabeth Falkhaven
Therese Stoltz
Eva Borg

Gunilla Levén
Alex Bergström
Patrik Karlsson
Martin Carling
Marina Johansson

Arbetsmarknadens organisationer

Catarina Eng
Gabor Hajdu Rafis
Tina Ehn
Jan Landström

Länsstyrelsen

Cecilia Engström
Lisbeth Schultze,

Försäkringskassan

David Karlsson

Arbetsförmedlingen

Anders Paulsson

Universitet/högskola

Annika Bergman

Näringsliv

Ingemar Fredriksson

Intresseorganisationer och föreningar

Lotta Forslind

Sekretariat för strukturfondspartnerskapet i Västsverige

Huvudsekreterare

Cecilia Nilsson
E-post: cecilia.v.nilsson@vgregion.se
Telefon: 010-4410584, 0702-149024

Västra Götalandsregionen

Östergatan 1
462 80 Vänersborg

Region Halland

Södra vägen 9
Box 517
301 80 Halmstad