Tillväxtverket
eu-logotyp

Finansiering Småland och Öarna

Här hittar du information om pågående och kommande finansieringserbjudanden i Småland och Öarna.

Söker du stöd för förstudier?

Det regionala strukturfondsprogrammet Småland och Öarna har sett över hanteringen av förstudier, för att den ska kunna ske löpande och vara snabbare

Ansökningar om förstudier till Småland och Öarna kommer att hanteras utanför ordinarie utlysningar. Förhoppningen är att det ska kunna leda till fler genomförandeprojekt, bättre ansökningar och bidra till en högre kvalitet på projekt.

En förutsättning är att förstudierna liksom övriga projektstöd ligger i linje med innehåll, aktuella och planerade ramar för utlysningen samt att de med stor sannolikhet förväntas leda till ett genomförandeprojekt inom strukturfondsprogrammet Småland och Öarna.

Det görs en utvärdering av storleken på det totala beloppet för förstudier löpande vid ordinarie strukturfondspartnerskapsmöte och i enlighet med de beslutsmöjligheter som anges i arbetsordningen.

Förstudierna ska:

  • pågå maximalt 9 månader
  • kunna erhålla mellan 100 000 kr till 400 000 kr i medfinansiering från Regionala utvecklingsfonden.

Förändringen sker efter önskemål från projektägare och regionala utvecklingsaktörer. De förstudier som prioriterats och beslutats för perioden kommer att redovisas vid strukturfondspartnerskapets nästa möte.

Läs mer om programmet Småland och Öarna